Hasopor skumglas logotyp black

Nedslag i mellersta och norra Sverige

Vi kollar läget med Stefan Nordahl, som jobbar med teknisk försäljning i mellersta och norra Sverige. Stefan har varit med på Hasopor sen starten 2008.

Hur ser du på byggkonjunkturen i mellersta och norra Sverige?

– Jag ser en positiv utveckling i de norra regionerna, byggherrar signalerar en fortsatt expansion. Vi ser en ökad efterfrågan och intresse för skumglas från olika aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Främst för att lösa problem vid exploatering av markområden med geotekniska utmaningar för byggnation av vägar och bostäder. Det senaste året har antalet leveranser till projekt ökat, framförallt till städer och områden belägna längs Norrlandskusten.

Jag upplever att allt fler känner till skumglas som material. Vi arbetar idag med ett antal intressanta förfrågningar i olika projekt, kring leverans av skumglas till flertalet infrastrukturprojekt (väg och järnväg) samt förbättringsåtgärder och vägbyggnation inom större industrier.

Berätta om några projekt som Hasopor levererat till sista tiden i regionen?

– Vi har levererat till ett antal intressanta projekt inom regionen, främst längs Norrlandskusten, men även i inlandet:

  • Väg E4 Ullånger, Docksta
  • Gimåtvägen, Bro Höglandssjön, Örnsköldsvik
  • Väg 87 Brånan, Östersund
  • Ombyggnad Rådhusesplanaden, Umeå

Hur ser utvecklingen ut framåt för Hasopor som bolag?

– Ökad medvetenhet och krav från myndigheter avseende hållbarhet ställer krav på branschens aktörer kring ingående materialval i entreprenader, skumglas ligger i framkant och uppfyller branschens alla krav avseende hållbarhet och miljö.

Jag ser ett fortsatt volymbehov exploatering av mark med dåliga geotekniska förutsättningar ökar vilket bidrar till ett ökat behov av ett lättfyllnadsmaterial som skumglas för att lösa de utmaningar som byggherren ställs inför.

De senaste årens investeringar i vår produktionsanläggning för att tillgodose våra kunders behov, gör att vi står väl rustade inför framtiden och de krav som kommer att ställas på oss som producent av skumglas. Vår produktionsanläggning strategiska läge med närhet till råvara och expansiva marknader är en styrka som innebär hög flexibilitet och korta leveranstider.

En kollega brukar säga att vi idag bygger för framtiden och för våra barn, ett sunt sätt att se på saken, avslutar Stefan.

13. november 2018