Hasopor skumglas påminner om krossat berg, med en stor skillnad, skumglas är lätta luftfyllda fraktioner som tillsammans bygger stabila förband, bär tung last och ligger stadigt på plats där du lagt det. 

Luftcellerna bildas i jäsprocessen och är helt slutna, vilket borgar för flera goda egenskaper. De viktigaste och mest efterfrågade är låg vikt, hög bärighet, dränerande, isolerande och kapillärbrytande förmåga.

Ett material du kan lita på, som löser många kritiska uppgifter när det gäller grundläggning av vägar, broar, byggnader och för spårbunden trafik.

Miljöfördelarna – återvinningen och hållbarheten, att spara urberg och olja, minimera transporter och utsläpp, det kan vi vara stolta över tillsammans.

Tryckhållfast

Hasopor skumglas är väl beprövat och testat av bland annat Trafikverket och SP för användning i många olika typer av anläggningsentreprenader. Bärigheten ökar och marktrycket minskar i jämförelse med exempelvis stenkross och makadam. Det öppnar för lättare och slimmade konstruktioner vid geotekniskt utmanande projekt, inte minst vid urban förtätning. Behovet av pålning och andra grundförstärkande åtgärder minskar exempelvis. Skumglasets höga tryckhållfastheten bildar ett stabilt arbetsunderlag för vidare lätta och smarta konstruktioner.

Produktionseffektivt

Det är lättare att flytta glasberg än urberg. Hasopor skumglas har en densitet som är en åttondel av sten, men bärkraften är högre. Materialet är lätt att transportera till byggplatsen, med avsevärt färre transporter jämfört med tunga material. Rationell effektiv hantering, och konstruktionen är på plats, en tillkommande fördel för både miljön och kalkylen.

Kapillärbrytande

De slutna luftfyllda cellerna i skumglas medför att materialet inte suger till sig vatten, vilket effektivt hindrar fuktvandring i konstruktioner. Maximal kapillärstigning är 120 mm, vilket är signifikant bättre än sten och plast.

Rasvinkel

Skumglas används med fördel där förutsättningarna sätter snäva ramar och där risk för friktion och ras för andra material begränsar. Skumglas ligger stabilt i 45 graders vinkel, vilket öppnar för nätta stabila konstruktioner. En uppskattad fördel i urbana samhällsbyggen där varje decimeter är viktig.

Isolerande

Skumglas är ett vatten och ångtätt material där isoleringsförmågan förblir konstant. Av den anledningen är skumglas alltid torrt, och kan som oorganiskt material inte mögla.