Hållbarhet som väger tungt

Antal kg CO₂ vår produkt besparat sedan 2008 – idag.
  • 198 968 928,64 kg CO₂

    Mot tredje bästa alternativet

  • 91 640 465,63 kg CO₂

    Mot näst bästa alternativet till skumglas

Antal kg CO² vår produkt
besparat 2008 – idag.

91 640 465,63 kg CO₂

Mot näst bästa alternativet till skumglas

Upptäck fördelarna med skumglas.